Arquitecte tècnic i molt més

Amor Filial, 14 · La Bisbal
d'Empordà 17100 · Girona

972 642 589

 
Pictograma Termografia

Termografía Infraroja

Inspecció amb càmera tèrmica per aplicacions en l'edificació

 
Pictograma Patologia

Patologia i Informes

Estudiem esquerdes, humitats, despreniments... per donar resposta a preguntes com:

 
Pictograma Valoracions i taxacions

Valoracions i taxacions

de solars i finques

 • Elaborem informes de situació registral, informes de situació urbanística, valoracions i taxacions

 
Pictograma Obres, ampliacions, rehabilitacions i reformes

Obres, ampliacions, rehabilitacions i reformes

Tràmits administratius

Tràmits administratius

De la paperassa, ens encarreguem nosaltres

 • Ens encarreguem de la gestió d'autoritzacions administratives i tramitacions amb les administracions públiques, empreses subministradores i altres entitats.

 
Topografia

Topografia

 • Fem aixecaments planimètrics de terrenys o edificacions.

 • Aixequem plànols d'edificis, urbanitzacions o altres construccions.

 
Pericia asseguradora

Pericia asseguradora

Oferim una àmplia experiència en el sector de les asseguradores, donant serveis com:

 • Informes pericials per assegurats, tercers i companyies d'assegurances

 • Informes amb finalitat judicial

 • Terceries

 
Direcció de control

Direcció de control

Garantim la qualitat del seu projecte!

At+ s'encarrega de dirigir l'execució material de la seva obra de construcció, reforma o rehabilitació, així com del seu control qualitatiu i quantitiu.

 
Certificació energètica

Certificació energètica

Estudi, diagnosi i intervenció en edificis per tal de millorar el seu comportament energètic

 
Pictograma Consulting

Consulting

At+ aclareix els seus dubtes!

 • Vol construir, rehabilitar o reformar i no sap per on començar? At+ li ofereix assessorament i acompanyament, perquè vosté estigui tranquil i camini fermament cap als seus projectes somniats.

 • També inspeccionem habitatges per tal de conèixer el seu estat a fi i efecte d'informar al seu propietari o al comprador.

 • Llicències, tramitacions, taxacions i informes pericials

 • Som una consultoria tècnica especialitzada en tot el que té relació amb l'arquitectura i l'enginyeria. Senti's lliure de visitar-nos i deixar-se assessorar.

 
Pictograma Dictàmen

Dictàmen

Elaborem informes tècnics pericials sobre patologies, defectes o vicis constructius.

L'objectiu d'aquests informes és el d'establir la causa i les mesures correctores conjuntament amb el cost econòmic que aquestes implicaran.

 
Pictograma ITE, Cèdules d'habitabilitat

ITE, Cèdules d'habitabilitat

 
Aparellador Xavier Jaime Novo

Xavier Jaime Novo

Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Girona

Àmplia experiència en el sector de la construcció com a cap d'obra, projecte i direcció d'obres, patologia de la construcció, informes pericials i taxador d'inmobles des de l'any 1992.

 • Seminari de traçat d'armat d'estructures de formigó armat INTEMAC, Barcelona.
 • Curs de valoracions immobiliàries Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.
 • Màster en valoració de béns i taxació de danys Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
 • Perit d'assegurances. Incendis i riscos diversos APCAS – UNESPA, Madrid.
 • Comissari d’avaries COMME, Barcelona.
 • Curs d'especialització en l’emissió de dictàmens pericials sobre patologies constructives Universitat de Girona.
 • Curs d'utilització de l’estació total Trimble CECAM.
 • Curs superior de patologia de la construcció COAIATGI.
 • Curs de patologies (humitats i esquerdes a l'edificació) impartit per Manuel Muñoz Hidalgo COAIATGI.
 • Auditories energètiques APPLUS.
 • Termografia ITC.

Partners

 • Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials
 • Cambra de la propietat urbana de girona
 • iberfinques
 • Negre & Saura Associats
 • K Building
Logo de uebs.cat Desenvolupament web